PRINT

由於米涅瓦行星上不穩定的重力以及空間扭曲,導致觀測員無法持續進行觀測,
因此決定在中心的白色量子區塊放置立場並假設實驗室以及展示成果...

 
首頁 十七咻咻 (1)-38.png
首頁 十七咻咻 (1)-39.png
首頁 十七咻咻 (1)-40.png
首頁 十七咻咻 (1)-41.png
CONTACT
STORE & E-SHOP
FAQs
底部欄位中文-07.png
底部欄位中文-06.png
首頁 十七咻咻 (1)-44.png
首頁 十七咻咻 (1)-42.png
©PONYOPORCO 2020. All rights reserved.
PONYOPORCO _______ 03
DESIGN STUDIO
2016 - 2021year